رشد بازار ورق چین

پایگاه
خبری آرتین پولاد – ورق گرم صادراتی چین ۲۰ تا ۳۰ دلار
نسبت به هفته قبل بالاتر رفته که به دلیل رونق بازار داخلی بوده است. حاشیه سود
بالای کارخانه ها باعث شده در پایین آوردن قیمت صادراتی تردید کنند. به گزارش آرتین پولاد،  قیمت فعلی ورق گرم صادراتی
۵۷۵ تا ۶۰۰ دلار هر تن فوب است. اغلب کارخانه های بزرگ قیمت صادراتی را در ۵۹۵ تا
۶۰۰ دلار هر تن فوب ثابت نگه داشته اند.
قابل ذکر است اخیرا ورق گرم صادراتی سی آی اس نیز تا ۳۵ دلار
رشد داشته ۶۰۰ تا ۶۱۰ دلار هر تن فوب ثبت شده ولی معامله مهمی نهایی نشده است.
منبع: steel mint