رشد جزیی ورق گرم صادراتی چین

ورق گرم صادراتی چین اخیرا ۵ تا ۹ دلار هر تن رشد هفتگی داشته است. روند رشد اخیرا آرام تر شده ولی طی ۱۱ هفته اخیر ۱۲۰ تا ۱۲۵ دلار هر تن رشد داشته است که به دلیل رونق بازار داخلی بود.
قیمت پیشنهادی فعلی ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار هر تن فوب شده است. در بازار داخلی چین قیمت ورق گرم ۶۱۸ تا ۶۲۲ دلار هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده است.
خریداران خارجی هم فعلا سیاست انتظار در پیش گرفته اند.