رشد سوددهی بائو استیل چین

پایگاه خبری فولاد
ایران –  کارخانه بائو استیل چین گزارش مالی نیمه
نخست سال ۲۰۱۷ خود را اعلام کرده است. طبق این گزارش درآمد عملیاتی این شرکت ۵۹.۹۱
درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته به ۲۵.۶ میلیارد دلار رسیده است.
سود خالص این شرکت نیز ۹۲۹.۶ میلیون دلار بوده که ۶۴.۹۱ درصد رشد سالانه داشته
است.
صنعت فولاد چین به کاهش ظرفیت تولید ادامه می دهد و محیط کسب
و کار برای صنعت فولاد بهبود چشمگیری داشته است. همین امر به کارخانه ها کمک کرده
عملکرد خود را بهبود بخشند.
منبع: yieh