رشد صادرات بیلت سی آی اس

پایگاه خبری فولاد
ایران –  جو مثبت بازارهای
محصولات نیمه تمام و محصولات نهایی فولادی بر بازار صادرات بیلت سی آی اس اثر مثبت
گذاشته و برآورد شده صادرات بیلت سی آی اس در آگوست ۲۵ درصد افزایش یابد که بیشتر
از اوکراین خواهد بود. به گزارش آرتین پولاد، در آگوست صادرات بیلت سی آی اس ۹۸۵ هزار تن خواهد بود که نسبت به ۷۸۷ هزار تن از
جولای بالاتر خواهد بود. تا اواسط جولای تولیدات آگوست
پیش فروش شد و برخی ازکارخانه ها ۷۰ تا ۸۰ درصد تولیدات
سپتامبر را نیز پیش فروش کردند. در حال حاضر تولید سپتامبر نیز دیگر موجود نیست.
قابل ذکر است بین ژانویه تا جولای سال جاری نیز سی آی اس
۵.۲ میلیون تن بیلت صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۲۸ درصدی
داشته است.
منبع: metal expert