رشد قیمت ها در بازار قراضه خاور دور

پایگاه
خبری آرتین پولاد – روزهای اخیر در بازار قراضه خاور
دور چندین معامله نهایی شده است. اغلب فعالان بازار انتظار دارند روند صعودی ادامه
داشته باشد چون بازارهای جهانی مثبت است.
کره جنوبی اخیرا قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن را ۲۹۷ دلار هر تن
فوب خریداری کرده و قیمت های پیشنهادی جدید به ۳۰۶ تا ۳۱۱ دلار هر تن فوب رسیده
است. خریدارها از معامله در این قیمت ها فعلا اجتناب کرده اند.
در کره جنوبی قراضه روسیه و امریکا فعلا معامله نشده چون
قیمت ها بالا رفته است. تایوان هم قراضه کانتینری امریکا را ۲۹۶ تا ۲۹۸ دلار هر تن
سی اف آر خریداری کرده که ۶ دلار رشد قیمت داشته است. برخی پیشنهادات قیمت جدید به
۳۱۰ دلار هر تن سی اف آر هم رسیده است.
منبع: metal expert