رشد ماهانه صادرات سنگ آهن برزیل

پایگاه خبری فولاد
ایران –  آمار نشان می دهد برزیل در ماه آگوست
۳۱.۵۵۷ میلیون تن سنگ آهن صادر کرده که ۸.۹ درصد نسبت به جولای رشد داشته است.
به گزارش فولاد
ایران،  در این بین برزیل ۱۹.۷۹
میلیون تن سنگ آهن به چین صادر کرد و ۵.۳۷ میلیون تن به اروپا. خاور میانه با کمتر
از ۸۵۹ هزار تن رتبه بعدی را بین خریداران سنگ آهن برزیل داشت.
منبع: yieh