رشد ۱۰ درصدی تولید فولاد کشور در پنج ماه نخست سال جاری​

به گزارش آرتین پولاد: طبق آمارهای انجمن فولاد، تولید فولاد میانی کشور در دوره پنج ماهه نخست سال ۹۹، ۱۱ میلیون و ۸۱۷ هزار تن بوده است که از این میان، سهم بیلت و بلوم، ۷ میلیون و ۷۴ هزار تن و سهم اسلب، ۴ میلیون و ۷۴۳ هزار تن بوده است. تولید بیلت و بلوم در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۲ درصدی و تولید اسلب، رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است.

آمار تولید محصولات فولادی

در پنج ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۳ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در پنج ماه نخست امسال، ۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تن بوده است.

تولید مقاطع طویل فولادی با رشد ۱۳ درصدی نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته، به ۴ میلیون و ۶۱۱ هزار تن رسیده است. از میان مقاطع طویل فولادی، تولید میلگرد رشد ۱۵ درصدی، تولید تیرآهن رشد ۱۴ درصدی و تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع، کاهش یک درصدی را تجربه کرده است.

میزان تولید ورق گرم در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲ درصد رشد داشته و به ۳ میلیون و ۸۰۱ هزار تن رسیده است است. تولید ورق سرد با رشد ۵ درصدی به یک میلیون و ۱۳۶ هزار تن و تولید ورق پوششدار با کاهش ۱۴ درصدی به ۶۱۹ هزار تن رسیده است. مجموع تولید مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش ۶ درصدی به ۴ میلیون و ۱۸۵ هزار تن رسیده است.

وضعیت تولید آهن اسفنجی

تولید آهن اسفنجی در دوره پنج ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تن رسیده است. رشد تولید آهن اسفنجی در پنج ماهه ماه نخست امسال، یک درصد بیش از رشد تولید فولاد میانی بوده است.

در جدول زیر جزئیات آمار تولید فولاد کشور در دوره پنج ماهه نخست امسال و مقایسه آن به دوره مشابه سال قبل را ببینید: