رشد ۴۰۰ هزار تنی تولید فولاد ایران در ۸ ماهه ۱۴۰۲/ جزئیات کامل تولید فولاد میانی، محصولات فولادی و آهن اسفنجی

به گزارش آرتین پولاد: در بخش فولاد میانی، ۱۳ میلیون و ۵۶۲ هزار تن سهم تولید بیلت و بلوم و ۸ میلیون و ۵۸ هزار تن سهم تولید اسلب بوده است. تولید بیلت و بلوم افزایش ۵ درصدی داشته و تولید اسلب هم ۳ درصد کاهش داشته است.

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد تولید مقاطع تخت فولادی مثبت ۲.۸ درصد و رشد تولید مقاطع طویل هم فولادی منفی ۰.۵ درصد اعلام شده است.

تولید مقاطع تخت ۶ میلیون و ۲۵۴ هزار تن بوده که ۵ میلیون و ۹۷۳ هزار تن سهم ورق گرم، ۱ میلیون ۵۹۸ هزار تن هزار تن سهم ورق سرد و ۱ میلیون ۱۳۵ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است. تولید ورق گرم افزایش ۱.۷ درصدی، تولید ورق سرد کاهش ۲ درصدی و تولید ورق پوششدار افزاش ۱۱.۵ درصدی داشته است.

در ۸ ماهه سال جاری، تولید تیرآهن با افزایش ۱۳.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹۳۱ هزار تن رسیده است و تولید میلگرد هم با ۲.۵ درصد کاهش به ۷ میلیون و ۷۲ هزار تن رسیده است. تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی با افزایش ۶ درصدی همراه بوده است.

تولید آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد با افزایش ۵.۴ درصدی به ۲۵ میلیون و ۴۵۹ هزار تن رسیده است.