رصد موجودی هفتگی سنگ آهن بنادر چین + جزییات

به گزارش آرتین پولاد: جدول مقدار موجودی سنگ آهن ۴۵ و ۴۷ بنادر چین با تفکیک نوع سنگ آهن (لامپ، فاین، کنسانتره و گندله) در بنادر شمال شرق، شمال، شرق ،جنوب چین و رودخانه یانگ تسه در هفته گذشته را مشاهده می کنید.

photo ۲۰۲۳ ۰۳ ۱۰ ۱۱ ۲۶ ۲۲