روند قیمت مقاطع

پایگاه
خبری آرتین پولاد – قیمت معاملات میلگرد در بازار
فیوچرز شانگهای ۶ دلار در تن افت کرد اما روند قیمت مقاطع در بازارهای بین المللی
تقریبا رو به بالاست اما سطح این افزایش قیمت بین ۵ تا ۱۵ دلار در تن اعلام شده
است. به گزارش آرتین پولاد، آخرین قیمت میلگرد اکراین ۵۶۵ دلار در تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به سه
هفته پیش تا ۱۰ دلار در تن بالاتر رفته است. بازار مقاطع در ترکیه نیز در جنب و
جوش است و آخرین قیمت میلگرد در این بازار نیز ۵۶۵ دلار در تن سی اف آر اعلام شده
است.
منبع: Metal Expert