روند کند افزایش ورق گرم چین

پایگاه
خبری آرتین پولاد – هرچند قیمت ورق گرم در بازار
صادراتی چین رو به افزایش است اما سرعت این افزایش قیمت به دلیل حجم بالای موجودی
در انبار های تجار داخلی و چشم انداز ضعیف وضعیت بازار در ماه سپتامبر به کندی پیش
می رود. به گزارش آرتین پولاد، قیمت عرضه ورق گرم برشی چین برای تحویل نوامبر ۵۳۰ تا ۵۴۵ دلار در تن فوب
اعلام شده که ۱۵ تا ۲۰ دلار در تن بیشتر از چهار هفته پیش است. برای مقایسه، در
اوایل آگوست افزایش قیمت هفتگی این محصول ۲۵ تا ۳۵ دلار در تن به دلیل تقاضای
بالای داخلی بود که این روند از نهم آگوست به ۱۰ تا ۱۱ دلار در تن افزایش رسیده
است. جدای برخی افزایش قیمتها در بازار داخلی، می توان افزایش قیمت یوان را نیز در
بالا رفتن قیمت صادراتی ورق گرم چین در نظر گرفت.
با توجه به این قیمتهای پیشنهادی چین در بازار بین المللی
نمی توان انتظار داشت تقاضای آن در بازار بین المللی چندان بالا برود. طی یک ماه
اخیر معامله چندانی بین فروشندگان چینی و خریدارن آسیای شرقی صورت نگرفته است.
منبع:  Metal Expert