رکورد روزانۀ تولید مذاب در فولادسازی فولاد مبارکه به ۱۱۷ ذوب رسید

آرتین پولاد: مدیر ریخته گری مداوم فولاد مبارکه گفت: پولادمردان ناحیۀ فولادسازی فولاد مبارکه در تاریخ شانزدهم شهریورماه توانستند با تولید ۱۱۷ ذوب در کوره های قوس الکتریکی برای پنجمین بار رکورد تولید روزانۀ این واحد را ارتقا دهند.