سرمایه‌گذاران خارجی هم در بورس تهران ضرر کردند

پایگاه
خبری آرتین پولاد – یک مقام مسئول با اشاره به این که سرمایه‌گذاران خارجی
در ۳۶ صنعت بورس تهران حضور دارند گفت: ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی در پایان تیرماه
جاری نسبت به ابتدای امسال، ۲ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ حمید روح‌بخش
با اشاره به این که در چهارماه نخست امسال با فعال شدن سرمایه گذاران حقوقی خارجی رشد
۴۷ درصدی خرید و فروش سرمایه گذاران خارجی در بورس تهران رقم خورده است گفت: اشخاص
حقوقی خارجی در این مدت ۹۱ درصد از معاملات سرمایه گذاران خارجی را در اختیار داشته
اند که در مقایسه با ۸۸ درصد در دوره مشابه سال قبل، حکایت از فعال‌تر شدن سرمایه گذاران
حقوقی خارجی دارد.
 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران خاطرنشان
کرد: ارزش خرید و فروش سرمایه گذاران خارجی نیز در چهارماه گذشته نسبت به دوره مشابه
سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته و مقایسه معاملات از نظر حجمی نیز نشان می دهد ۱۰۳ درصد
حجم خرید و فروش آنها افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجی در ۳۶ صنعت بورس تهران
حضور دارند و در پایان تیرماه امسال نسبت به ابتدای سال، ۲ درصد کاهش در ارزش دارایی
سرمایه گذاران خارجی مشاهده می شود. این در حالی است که مقایسه ارزش دارایی سرمایه
گذاران خارجی در پایان تیرماه نسبت به ابتدای سال مشاهده می شود، سرمایه گذاران خارجی
در ۲۰ صنعت افزایش ارزش دارایی داشته و در ۱۶ صنعت با کاهش ارزش دارایی مواجه بوده
اند.