سکوت بازار واردات قراضه در ترکیه

پایگاه
خبری آرتین پولاد – بازار قراضه وارداتی در ترکیه روزهای
اخیر ساکت و آرام بوده است. با این که خریدارها تنها با تخفیف معامله می کنند عرضه
کننده ها حاضر نیستند هر روز قیمت را پایین بیاورند. موجودی بازار بالاست و
خریدارها ترجیح می دهند برای گرفتن تخفیف مقاومت کنند. به گزارش آرتین پولاد، یک عرضه کننده دریای بالتیک حاضر نشد
قراضه سنگین ۲۰-۸۰ را در ۳۴۵ دلار هر تن سی اف آر معامله کند. آخرین معامله ها
برای قراضه ۲۰-۸۰ امریکا در ۳۵۰ دلار هر تن سی اف آر نهایی شده است.
منبع: metal expert