سه نشست بین‌المللی برای جذب سرمایه خارجی

عضو هیات رئیسه اتاق تهران از برگزاری سه نشست بین‌المللی در سال جاری خبر داد. به گزارش «سایت خبری اتاق تهران» مهدی جهانگیری با اشاره به مطالبات بخش‌خصوصی از دولت و سازمان‌های وابسته که بیشتر مربوط به امور زیرساختی در اقتصاد کشور است، گفت: «حمایت از تولیدکنندگان»، «واحدهای کوچک، بزرگ و متوسط»، «صادرات محصولات» و «اقدامات مربوط به سرمایه‌گذاری» از مسائل زیرساختی است. وی افزود: زمانی که یک شخصیت حقیقی قصد انجام فعالیت اقتصادی در ایران را دارد، باید بتواند به برآورد مناسبی از آینده برسد و دست‌کم برای یک دوره مشخص، امکان تعیین افق فعالیتش را داشته باشد. قیمت‌های انرژی، سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های بیمه‌ای و کمک‌های دولتی ازجمله این موارد است، مواردی که برای پویایی و سلامت هرچه بیشتر اقتصاد و جذب سرمایه باید ساماندهی شود.

جهانگیری در ادامه گفت: آنچه در سال جاری دنبال می‌کنیم مسائل مربوط به بیمه و مالیات است. سال گذشته توفیقاتی در زمینه بیمه داشتیم و تلاش می‌کنیم شرایط را بیشتر برای فعالان اقتصادی به‌ویژه اعضای اتاق تهران تسهیل کنیم تا برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای به کمترین سطح ممکن برسد. عضو هیات رئیسه اتاق تهران سرمایه‌گذاری را نیاز امروز کشور دانست و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم بخش‌های مغفول و کمتر دیده شده اقتصاد را بیشتر برای جذب سرمایه معرفی کنیم. در این زمینه هم تعاریف و نگاه‌های سلیقه‌ای معضل بزرگ ما است؛ اما در ستاد اقتصادی پساتحریم و اتاق تهران به‌دنبال این هستیم تا دغدغه فعالان اقتصادی در این زمینه را به کمترین سطح برسانیم و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور خواسته جدی بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی و دولت است. وی افزود: در عین طرح خواسته‌ها، همیشه مطرح کردیم که هر جا نقد می‌کنیم پیشنهاد کارشناسی هم داریم تا بتوانیم بر مبنای آن کار را به نتیجه برسانیم. دغدغه جدی ما این است که اگر پیشنهادی را طرح می‌کنیم، به‌سرعت در مورد آن تعیین تکلیف کنیم. کمیته‌ها و شوراهای مشورتی برای این منظور در نظر گرفته می‌شود که اگر پیشنهادی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر سازمان‌های دولتی ارائه کردیم با برگزاری نشست‌های مشورتی فرآیند کار را کوتاه کنیم. جهانگیری تصریح کرد: از سوی دیگر در ستاد اقتصادی پساتحریم تصمیمات خوبی در زمینه تسهیل جذب سرمایه خارجی و حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف در کشور گرفته‌ شده است. در معرفی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری برنامه‌های مشخصی در سال جاری داریم. وی افزود: امسال برگزاری سه نشست بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است و برنامه داریم در یک کشور اروپایی نشست ایرانیان خارج از کشور را برگزار کنیم. علاوه بر این برنامه‌ها حضور هیات‌های خارجی در اتاق تهران را با روند سابق دنبال می‌کنیم. عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: در نشست‌هایی که در تهران برگزار می‌کنیم و در نهایت ختم به مذاکرات B2B می‌شود به‌دنبال این هستیم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق با استانداردهای مدنظر ما روی میز قرار بگیرد. از مرحله ایده و توصیه فاصله می‌گیریم و به‌دنبال این هستیم که در مورد پروژه‌ها صحبت کنیم.
جهانگیری در ادامه گفت: آنچه در سال جاری دنبال می‌کنیم مسائل مربوط به بیمه و مالیات است. سال گذشته توفیقاتی در زمینه بیمه داشتیم و تلاش می‌کنیم شرایط را بیشتر برای فعالان اقتصادی به‌ویژه اعضای اتاق تهران تسهیل کنیم تا برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای به کمترین سطح ممکن برسد. عضو هیات رئیسه اتاق تهران سرمایه‌گذاری را نیاز امروز کشور دانست و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم بخش‌های مغفول و کمتر دیده شده اقتصاد را بیشتر برای جذب سرمایه معرفی کنیم. در این زمینه هم تعاریف و نگاه‌های سلیقه‌ای معضل بزرگ ما است؛ اما در ستاد اقتصادی پساتحریم و اتاق تهران به‌دنبال این هستیم تا دغدغه فعالان اقتصادی در این زمینه را به کمترین سطح برسانیم و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور خواسته جدی بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی و دولت است. وی افزود: در عین طرح خواسته‌ها، همیشه مطرح کردیم که هر جا نقد می‌کنیم پیشنهاد کارشناسی هم داریم تا بتوانیم بر مبنای آن کار را به نتیجه برسانیم. دغدغه جدی ما این است که اگر پیشنهادی را طرح می‌کنیم، به‌سرعت در مورد آن تعیین تکلیف کنیم. کمیته‌ها و شوراهای مشورتی برای این منظور در نظر گرفته می‌شود که اگر پیشنهادی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر سازمان‌های دولتی ارائه کردیم با برگزاری نشست‌های مشورتی فرآیند کار را کوتاه کنیم. جهانگیری تصریح کرد: از سوی دیگر در ستاد اقتصادی پساتحریم تصمیمات خوبی در زمینه تسهیل جذب سرمایه خارجی و حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف در کشور گرفته‌ شده است. در معرفی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری برنامه‌های مشخصی در سال جاری داریم. وی افزود: امسال برگزاری سه نشست بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است و برنامه داریم در یک کشور اروپایی نشست ایرانیان خارج از کشور را برگزار کنیم. علاوه بر این برنامه‌ها حضور هیات‌های خارجی در اتاق تهران را با روند سابق دنبال می‌کنیم. عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: در نشست‌هایی که در تهران برگزار می‌کنیم و در نهایت ختم به مذاکرات B2B می‌شود به‌دنبال این هستیم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق با استانداردهای مدنظر ما روی میز قرار بگیرد. از مرحله ایده و توصیه فاصله می‌گیریم و به‌دنبال این هستیم که در مورد پروژه‌ها صحبت کنیم.