شاخص بورس به رشد ۲۰ واحدی بسنده کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۷۶۷میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۱۸۶میلیارد تومان در ۵۳هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۵۳واحدی در ارتفاع ۸۳ هزار و ۲۷۲واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای وصندوق، شتران و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فولاد، فملی و کگل با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۳۶۷ میلیون ورقه به ارزش ۲۹۷ میلیارد تومان در ۳۹ هزار نوبت، آیفکس ۱.۷ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۹۵۳ واحد قرار گرفت.