شاخص بورس رشد کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۸۳۸ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۱۹۹ میلیارد تومان در ۴۴ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۱۶۹ واحدی در ارتفاع ۸۲ هزار و ۵۴۱ واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای اخابر، کچاد و فملی شد و در مقابل نمادهای معاملاتی تاپیکو، خاهن و غگل با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۵۴  واحد، کل (هموزن) ۲۹ واحد، قیمت (هموزن) ۲۲ واحد، آزاد شناور ۱۷۵ واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۱۴۹ و ۲۰۳ واحد رشد کردند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۸۲ میلیون ورقه به ارزش ۸۸ میلیارد تومان در ۲۵ هزار نوبت، آیفکس ۳.۳ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۹۳۹ واحد قرار گرفت.