شاخص بورس ۱۰۶ واحد رشد کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۷۱۰ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۲۲۲ میلیارد تومان در ۴۷ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۱۰۶ واحدی در ارتفاع ۸۳ هزار و ۴۵۲ واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای شپنا، شتران و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی خساپا، حکشتی و وامید با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادلی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۳۴واحد، آزاد شناور ۷۹واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۸۸ و ۱۵۸واحد رشد کردند و در مقابل شاخص های کل (هموزن) و قیمت (هموزن) ۶۸ و ۵۱ واحد افت را به ثبت رساندند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲۶۴ میلیون ورقه به ارزش ۱۷۶میلیارد تومان در ۷۰هزار نوبت، آیفکس ۰.۲ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۹۵۳واحد قرار گرفت.