شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری سرآمد در تولید وتوسعه طرح های استانی

پس از بهره برداری از فاز اول شرکت( واحد احیا مستقیم) در آبان ماه ۱۳۹۵ به عنوان اولین طرح از طرح های فولاد استانی حفظ پیشتازی ونمونه بودن در تولید نیزبا معرفی شرکت فولاد سفید دشت به عنوان واحد نمونه تولیدی استان در تیرماه سال جاری محقق گردید واین شرکت توانست با وجود مشکلات فراوان خصوصا عدم وجود مواد اولیه (گندله )به این مهم دست یابد .

محمود ارباب زاده افزود : پروژه فولاد سازی این شرکت شامل یک کوره قوس الکتریکی (EAF) به ظرفیت ۱۴۰ تن ویک ماشین ریخته گری تک خط Slab(تختال )میباشد که در حال حاضر این پروژه دارای پیشرفت ۵۴ درصدی بوده وبر اساس زمانبندی ارائه شده در نیمه دوم سال ۹۷ راه اندازی وبهره برداری میرسد .

وی درادامه اظهار داشت : بااین وجود توسعه هدفمند به منظور تکمیل زنجیره تولید ودر راستای اقتصادی تر نمودن تولید محصول نهایی ونگاه خاص و چشم انداز بلند مدت از ویژگی های مثبت وبارز در این شرکت و همچنین در بین طرح های استانی میباشد که این مهم با شروع به کار مجدد پیمانکاران پروژه فولاد سازی در آذر ماه ۱۳۹۵ و تعریف دو طرح توسعه ماشین ریخته گری بیلت ونورد سرد جهت تامین نیاز شرکت های هم جوار مانند ورق گالوانیزه خودرو ،شرکت تاراز و فولاد صبا زاگرس در حال بررسی وانعقاد قرارداد میباشد در حال انجام میباشد .

از دیگر ویزگی های متمایز در تعریف واجرای طرح های توسعه شرکت تامین زیر ساخت های مورد نیاز واحد های مختلف مجتمع میباشد که در این زمینه لازم است تامین عمده زیر ساخت ها از خارج از مجتمع صورت پذیرد که این کار مشکلات عدیده ای همراه بود که بحمدا.. مشکلات تاحدود زیادی مرتفع گردید .

از نکات بارز وقابل اشاره میتوان به موضوعات زیست محیطی واستفاده بهینه از منابع آب این کارخانه اشاره کرد که با توافقات اولیه و برنامه ریزی های صورت گرفته وحمایت های استاندار ومقامات استانی قرارداد تصفیه خانه صنعتی جهت استفاده از پساب فاضلاب شهری بروجن در مرحله نهایی قراردارد . که با استفاده از این طرح آب فازهای توسعه ای شرکت بدون استفاده از منابع آبی طبیعی استان فراهم میگردد .