صادرات فولاد هند به ۲ برابر افزایش یافت

آرتین پولاد: صادرات فولاد هند در سال گذشته مالی این کشور به دلیل اجرای سیاست های دولت برای حمایت از صنعت فولاد این کشور به ۸.۲ میلیون تن افزایش یافت.