علم بهتر است یا ثروت؟

پایگاه خبری آرتین پولاد – کیوان اسلامی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مینه‌سوتا و سیّد محمد کریمی،  مدرس اقتصاد دانشگاه واشنگتن با نظرات و راهنمایی‌های
محمد طبیبیان، اقتصاددان محاسباتی را انجام داده‌اند که نشان می‌دهد آموزش عالی رایگان
به بحران بیکاری دامن زده است و از سوی دیگر افراد با کسب تحصیل بیشتر شانس کمتری برای
یافتن شغل خواهند داشت.
 
در بخشی از این تحلیل آمده
است:
محاسبات ساده ما نشان می‌دهد
که دستمزد مشاغلی که به مدرک دانشگاهی نیاز دارند (پس از تعدیل بر مبنای سنوات کار
و نرخ سود) حدود ۹ درصد کمتر از دستمزد مشاغلی است که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند.
بررسی‌های دقیق‌تر ما نشان
می‌دهد که ادامه تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی برای مردان با کاهش ۱۰‌درصدی درآمد در طول
عمر همراه است. جالب اینجاست که ادامه تحصیل زنان افزایش ۹‌درصدی درآمد آنها را در
طول زندگی‌شان در‌ پی دارد. بازدهی منفی تحصیلات عالی تنها بخشی از نابسامانی بازار
کار کشور را نمایان می‌کند.
در یک ارزیابی جامع‌تر،
باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ بیکاری افراد دارای مدارک دانشگاهی به‌طور قابل
ملاحظه‌ای از نرخ بیکاری افراد بدون مدارک دانشگاهی بیشتر است. این وضعیت، برای زنان
بسیار وخیم‌تر از مردان است. افزون بر این، مدت زمانی که افراد دارای مدارک دانشگاهی
صرف جست‌وجوی کار می‌کنند به‌طور چشمگیری بیشتر از همین مدت زمان برای افراد بدون مدارک
دانشگاهی است.
در بخش نتیجه‌گیری این تحلیل
هم آمده است: