قراضه در ترکیه نزولی است

قیمت قراضه وارداتی در بازار بزرگترین خریدار آن باز هم کاهش یافت. معاملاتی در قیمت های پایین نیز نهایی شد. آخرین قیمت قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ حدود ۱۵ دلار هر تن افت داشته به ۳۳۰ تا ۳۳۵ دلار هر تن سی اف آر رسیده است.
قیمت های درخواستی خریداران نیز تا ۳۲۵ دلار هر تن سی اف آر ترکیه است. در هر حال اغلب فعالان بازار معتقدند با نزدیکی زمستان واختلال در عرضه مطمئنا افت قیمت های شدید در انتظار بازار قراضه نیست. البته برخی دیگر امیدوارند به زودی تا ۱۰ دلار افت قیمت مشاهده شود.