قراضه روسیه در خاور دور بالا رفت

پایگاه
خبری آرتین پولاد – پس از مذاکراتی طولانی، روسیه موفق
شده به کره جنوبی در قیمتی بالاتر از قبل قراضه بفروشد. از طرفی کره جدیدا از ژاپن
یا امریکا قراضه وارد نکرده است.
به گزارش آرتین پولاد، قراضه آ۳ روسیه در ۳۳۷  دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی معامله شده که
۳۲ دلار نسبت به معامله قبلی در اوایل آگوست بالا رفته است.
قیمت قراضه سنگین کلاس یک امریکا ۳۵۰ دلار هر تن سی اف آر
کره است. در مواردی تا ۳۵۵ دلار نیز قیمت داده شده است. قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن
نیز ۳۱۱ دلارهر تن فوب می باشد .
منبع: metal expert