قیمت‌های فوب خلیج فارس مبنای قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد قرار گیرد

به گزارش آرتین پولاد: مهرداد اکبریان در مورد ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد گفت: در یک سال و نیم گذشته، قیمت‌گذاری دستوری هم در حوزه مواد معدنی و هم محصولات میانی زنجیره فولاد باعث شده تا شرکت‌ها ناراضی باشند. شرکت‌ها یا انتقاد دارند که مواد اولیه را گران می‌خرند یا انتقادشان به قیمت‌گذاری دستوری این است که محصولات خود را ارزان می‌فروشند.
وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد، مشکلاتی را هم در حوزه تولید و هم توزیع ایجاد کرده است و در این شیوه قیمت‌گذاری باید یک بازنگری اساسی صورت گیرد.
قیمت‌های فوب خلیج فارس مبنا قرار گیرد
رئیس انجمن سنگ آهن ایران در مورد مباحث صورت‌گرفته در مورد تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد گفت: نظر انجمن سنگ آهن این است که پروژه‌های بخش معدن و فولاد، پروژه‌های کوتاه‌مدت نیستند، بلکه پروژه‌هایی بلندمدت هستند و کارخانه‌های این بخش، باید سال‌های سال کار کنند. لذا نگاه ما به قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری، باید بلندمدت باشد.
مهرداد اکبریان خاطرنشان کرد: در کشوری که تولید فولاد آن در سال جاری بنا است به ۳۰ میلیون تن در سال برسد و مصرف فولاد ۱۳ میلیون تن است، صنعت فولاد دیگر یک صنعت داخلی نیست، بلکه صنعتی بین المللی است و نگاه ما نیز باید بین‌المللی باشد.
وی افزود: هم قیمت مواد اولیه و هم قیمت محصولات فولادی باید با نوسانات بازار جهانی تطبیق یابد و برای تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد، باید قیمت‌های فوبِ خلیج فارس مبنا قرار گیرد. می‌توان با روش‌هایی، قیمت‌های فوب خلیج فارس را در زنجیره فولاد مبنا قرار داد و این قیمت‌ها را به‌نوعی ایرانیزه کرد تا منافع تمام شرکت‌ها تأمین شود.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران در پایان گفت: اگر وزارت صمت همچنان اصرار دارد که قیمت‌ها در زنجیره فولاد (قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، بر اساس ضریبی از شمش فولاد خوزستان تعیین شود، ما معتقدیم که این ضرایب قیمتی باید تعدیل شود.