قیمت میلگرد صادراتی چین افزایش یافت

 میلگرد صادراتی چین اخیرا ۱۰ دلار رشد قیمت داشته ۵۶۰ تا ۵۷۰ دلار هر تن فوب شده است. در بازار داخلی چین هم میلگرد ۵۹۷ تا ۶۱۹ دلار هر تن درب کارخانه است که در ثبات نسبی مانده است.
همچنین اخیرا بازار صادرات میلگرد سی آی اس نیز صعودی بوده که در راستای دیگر بازارهای جهانی بوده است. محدودیت عرضه هم در بازار سی آی اس به افزایش قیمت کمک کرده است. قیمت پیشنهادی فعلی ۵۴۰ تا ۵۵۰ دلار هر تن فوب است . در ترکیه میلگرد ۱۰ دلار بالا رفته ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار هر تن می باشد.