کاهش تعرفه صادرات قراضه روس

پایگاه
خبری آرتین پولاد – دولت روسیه اعلام کرد از روز اول
سپتامبر امسال تعرفه های صادراتی خارج از حوزه اتحادیه گمرکی اوراسیا را کاهش
خواهد داد که به این ترتیب نرخ تعرفه صادرات این محصول از ۷.۵ درصد به ۵ درصد اما
نه کمتر از ۵ یورو در تن کاهش خواهد یافت. به گزارش آرتین پولاد، این تصمیم توسط وزارت توسعه اقتصادی
روسیه و بر اساس تعهدات بین المللی کشور و عضویت آن در سازمان تجارت جهانی اتخاذ
شده است.
منبع: Yieh