کاهش تولید فولاد در امریکا

پایگاه خبری آرتین پولاد – هفته گذشته تولید فولاد خام امریکا ۱.۳ درصد افت هفتگی داشته به ۱.۷۴
میلیون تن رسید البته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵.۱ درصد بهبود داشت.
قابل ذکر است از ابتدای سال جاری میلادی ۵۹.۱۵ میلیون تن
فولاد در امریکا تولید شده و نرخ بهره وری صنعت فولاد آن ۷۴.۶ درصد بوده است.
منبع: yieh