کاهش سرانه مصرف فولاد دنیا

پایگاه خبری آرتین پولاد – آمار اخیر انجمن جهانی فولاد نشان می دهد سرانه مصرف فولاد  در سطح دنیا برای سومین سال متوالی کاهش یافته
است.
به گزارش آرتین پولاد، طبق آمار سال گذشته سرانه مصرف در آسیا و حوزه یورو رشد داشته ولی در امریکای
شمالی، مرکزی و جنوبی، خاور میانه و افریقا، اقیانوسیه و سی آی اس نزولی بوده است.
در این بین در تایوان سرانه مصرف فولاد ۳۰ کیلوگرم رشد داشته ۷۸۲.۱ کیلوگرم شده
است.
منبع: yieh