کاهش صادرات سنگ آهن روسیه

پایگاه خبری فولاد
ایران – روسیه که
هشتمین صادرکننده سنگ آهن دنیاست در ژوئن سال جاری حدود ۱.۱۷ میلیون تن سنگ آهن
صادر کرده است.
به گزارش آرتین پولاد، میزان
صادرات سنگ آهن روسیه ماه فوق افت ماهانه ۴۹ درصدی داشته و در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته ۲۹ درصد پایین آمده است. ژوئن ۲۰۱۶ میزان صادرات ۱.۶۴ میلیون تن بود.
منبع: steelmint