کاهش مصرف فولاد در ایتالیا

پایگاه خبری آرتین پولاد – مصرف
ظاهری فولاد در ایتالیا در ۵ ماه نخست سال جاری افت جزیی داشته که به دلیل کاهش
کسری تجاری صنعت فولاد این کشور بوده است.
به گزارش آرتین پولاد، بین ژانویه
تا می سال ۲۰۱۷ مصرف فولاد این کشور ۱۱.۵۷ میلیون تن بود در حالی که مدت مشابه سال
گذشته ۱۱.۷۲ میلیون تن ثبت شد. ظاهرا افت ۳ درصدی واردات علت اصلی این کاهش مصرف
بوده است.
سهم فولادسازان ایتالیایی از میزان مصرف از ۸۸.۸ درصد سال
گذشته به ۸۶.۲ درصد رسید.
منبع: metal expert