کاهش نرخ بهره بانکی روسیه به ۸.۵ درصد

پایگاه
خبری آرتین پولاد – بانک مرکزی روسیه
نرخ بهره بانکی را از ۹ درصد به ۸.۵ درصد کاهش داد. به گفته مقامات بانک روسیه علت اصلی این تصمیم
به نرخ تورم در این کشور بر می گردد که کمتر از ۴ درصد است؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی روسیه هم شتاب به خود گرفته
است.
در همین حال از
اوایل سال جاری میلادی، نرخ تورم روسیه با سرعت بیشتری نسبت به آنچه که بانک مرکزی
روسیه پیش بینی کرده با کاهش روبرو شده است. همچنین در ماه ژوئن نرخ تورم روسیه به
۴.۴ درصد افزایش پیدا کرد؛ اما بعد از آن با روند نزولی به کار
خود ادامه داد و در ماه گذشته میلادی به ۳.۳
درصد رسید و این رقم برای ماه جاری میلادی ۳.۲
درصد ثبت شده است.
از سویی دیگر
بانک مرکزی روسیه به منظور حفظ تورم ۴ درصدی در این کشور باید سیاست پولی انقباضی متعادلی را در پیش بگیرد.