کاهش نرخ سود سازندگان را به رونق مسکن امیدوار می‌کند

پایگاه
خبری آرتین پولاد – عضو هیأت مدیره انجمن
انبوه‌سازان مسکن تهران با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی اجباراً اجتناب‌ناپذیر است،
گفت: اگر به تدریج سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شود می‌توان به این اقدام جدید دولت
برای رونق اقتصادی و رونق مسکن امیدوار شد.
حسن محتشم در گفت
و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص تأثیر نرخ سد بانکی بر رونق ساخت و
ساز گفت: کاهش نرخ سود بانکی اجباراً اجتناب‌ناپذیر است برای اینکه شرایط فعلی اقتصادی
و شرایطی که در حال حاضر در اقتصاد کلان کشور حاکم است مولد و اشتغالزا نیست پس بنابراین
شرایط کنونی و شرایط کنترل تورم بدون اشتغالزایی است و این نمی‌تواند برای اقتصاد کشور
مناسب و مفید باشد.
وی افزود: تورم تا
یک نقطه‌ای قابل کنترل بوده که آن هم از سوی دولت به نوعی بیش از اندازه آن را کنترل
کرده است پس در حال حاضر که نرخ سود بانکی کاهش یافته است به اجبار دولت سعی دارد سرمایه‌ها
را از بانک خارج کند اما باید برنامه‌ریزی برای تولید داشته باشد و به‌تنهایی تورم
نمی‌تواند مناسب و مفید باشد.
محتشم ادامه داد:
سرمایه‌ها باید از بانک‌ها خارج و به سمت و سویی مثل تولید ،بازسازی کارخانجات ،تولید
محصولات و یا تولید مسکن دریافت فرسوده انتقال پیدا کند پس اگر به تدریج سرمایه‌ها
به سمت تولید هدایت شود می‌توان به این اقدام جدید دولت برای رونق اقتصادی و رونق مسکن
امیدوار شد.
عضو هیأت مدیره انجمن
انبوه‌سازان مسکن تهران اظهار داشت: دولت چاره‌ای جز کاهش نرخ سود بانکی ندارد چرا
که با این روند سود بانکی اقتصاد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
*بازار مسکن راکد است و مسکن در حال احتضار به سر می‌برد
وی افزود: در حال
حاضر هنوز بازار مسکن راکد است و مسکن در حال احتضار به سر می‌برد و به همین دلیل است
که می‌بینیم نرخ اجاره بها در تابستان امسال که فصل جابجایی بود به شدت افزایش یافت.