کاهش واردات قراضه ژاپن

پایگاه
خبری آرتین پولاد – طبق آمار رسمی، کل واردات قراضه
ژاپن در ماه جولای ۹ هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۲۴.۴ درصد
کاهش داشته است. به گزارش آرتین پولاد، واردات قراضه ژاپن از ژانویه تا جولای
۱۰۷ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۱۴.۴ درصد رشد داشته است.
در این بین، واردات قراضه ژاپن از کره جنوبی ۴۴ هزار تن
بوده که با ۱۷ درصد کاهش سالانه ۴۱.۲ درصد کل واردات را به خود اختصاص داده است.
هنگ کنگ با ۱۹ هزار تن قراضه با ژاپن صادر کرده که با ۹۰۱.۸ درصد افزایش سالانه
۱۷.۷ درصد سهم کل واردات قراضه ژاپن را به خود اختصاص داده است. صادرات قراضه
تایوان نیز ۱۸ هزار تن بوده که با ۱۴.۴ درصد افزایش سالانه ۱۶.۷ درصد سهم از
واردات قراضه ژاپن داشته است.
منبع: Yieh