لزوم پیگیری فاینانس ۲ میلیارد یورویی چین برای ۷ طرح فولادی

آرتین پولاد: رئیس هیأت مدیره شرکت ملی فولاد بر لزوم پیگیری فاینانس ۲ میلیارد یورویی چین برای ۷ طرح فولادی تأکید کرد.