مالیات ۱۰ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی متوقف است/ سهم واریزی امسال ۲۵ درصد

پایگاه خبری آرتین پولاد – رئیس
هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دریافت مالیات ۱۰ هزار میلیارد تومانی
از صندوق متوقف است، گفت: سهم واریزی امسال صندوق ۲۵ درصد و نه ۳۰ درصد است.
احمد دوست‌حسینی در
گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ در مورد اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی،
اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی برای تسعیر نرخ ارز سال ۹۱ که به دلیل نوسانات ارزی
ایجاد شد،‌ مالیات پیش‌بینی کرده است.
رئیس هیات عامل صندوق
توسعه ملی گفت: این مالیات رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است و البته هنوز این
مالیات وصول نشده است.
وی افزود:‌ اینکه
مالیات تشخیصی وصول شود یا نه، در حال بررسی است و قاعدتا منطق این خواهد بود که از
منابع صندوق، مالیاتی دریافت نشود.
رئیس هیات عامل صندوق
توسعه ملی تأکید کرد: دریافت مالیات آن دسته از فعالیت‌های صندوق که مانند یک شرکت
سودآوری دارد، طبیعی است و صندوق نیز در این مورد بحثی ندارد. مالیات سود عملیاتی ناشی
از پرداخت تسهیلات طبق روال پرداخت می‌شود.

دوست‌حسینی با اشاره
به ورودی منابع به صندوق توسعه ملی در سال جاری بیان داشت: طبق برنامه ششم و بودجه
سال ۹۶ سهم ۳۰ درصد صندوق از درآمد نفت و گاز پیش‌بینی شده و زمانی که نفت و میعانات
گاز صادر می‌شود، اسناد به بانک مرکزی ارائه و آنها مسئول تسهیم سهم شرکت ملی نفت،
صندوق و دولت هستند و طبق قانون هر سه ماه یک بار منابع باید واریز شود.
رئیس هیات عامل صندوق
توسعه ملی با اشاره به تکالیف بودجه‌ای صندوق افزود: از یک طرف سهم صندوق ۳۰ درصد تعیین
شده و دیگر سو در تبصره ۴ بودجه دولت برای صندوق شکوفایی، آبرسانی و کشاورزی و دیگر
مسائل برداشت از منابع صندوق در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد:
قانون‌گذار رفتار متفاوتی داشته و بهتر بود، منابعی واریز نمی‌شد که بعداً بخواهند
برداشت کنند و فرآیند اداری پیچیده شود، زیرا عملاً ۲۵ درصد در سال جاری منابع به صندوق
واریز می‌شود. ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صرف امور بودجه خواهد شد.