مخالفت اروپایی‌ها با تعرفه ضددامپینگ علیه فولاد ایران

آرتین پولاد: دولت‌های اتحادیه اروپا تدابیر پیشنهادی برای مقابله با دامپینگ فولاد گرم نورد برزیل، ایران، روسیه و اوکراین را رد کردند.