مقاطع صادراتی سی آی اس رو به بالا

پایگاه خبری فولاد
ایران – در بازار
صادرات مقاطع سی آی اس ، رونق بازار بیلت و همچنین افزایش قیمت ها در چین موجب شده
عرضه کننده ها همچنان به دنبال افزایش قیمت باشند. به گزارش آرتین پولاد، 
میلگرد صادراتی سی آی اس دو هفته اخیر تا ۴۰ دلار افزایش قیمت داشته ۵۳۰ تا ۵۴۰
دلار هر تن فوب شده است. در لبنان معاملاتی در ۵۲۵ تا ۵۴۰ دلار هر تن فوب نهایی
گردید.
در این مدت میلگرد ترکیه هم تا ۳۰ دلار رشد قیمت داشته است.
مفتول صادراتی سی آی اس نیز ۵۵۰ تا ۵۵۵ دلار هر تن فوب می
باشد در حالی که اوایل آگوست ۵۱۰ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب بود.
منبع: metal expert