منابع محدود بانک مرکزی در برابر نرخ سود بانکی ناتوان است

پایگاه
خبری آرتین پولاد – کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ با ابلاغ بخشنامه بانک
مرکزی باید بازار سهام با شوک بالایی برای صعود نماگرهای خود مواجه می‌شد اما به دلیل
بی اعتمادی گسترده در بازار سهام تغییر چندانی را شاهد نبودیم.
محمد میرزایی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار
فارس بخشنامه ۸ گانه بانک مرکزی را فراتر از یک ابلاغیه اداری عنوان کرد و افزود: بر
خلاف بخشنامه‌های قبلی این ابلاغیه باعث بروز روزنه‌های امید برای فعالان بازار سرمایه
و پول شده است.
در این بخشنامه با ارایه مکانیزم‌های کاملی اقدام به ارایه
مسیرهای کاملی برای برون رفت از وضعیت کنونی سیستم بانک شده و حتی اقدام به مسدود کردن
عملیات شبه بانکی خودرو سازها نیز کرده‌اند.
وی افزود: اگر بطور واقعی نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد
می‌توان امیدوار بود که بطور خودکار منابع پولی به سمت بازار سرمایه گرایش یابد اما
بانک ها همچنان ترجیح می دهند برای جذب سپرده های سنگین پولی از روش های گوناگونی برای
دور زدن بخشنامه بانک مرکزی استفاده کنند.
اجرای این بخشنامه تا حد زیادی به جدیت بانک مرکزی در
کاهش انگیزه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جذب منابع گران قیمت دارد تا بتوان به گرایش
دوباره منابع صندوق های سرمایه گذاری در بورس امیدو ار بود.
 
به گفته این کارشناس بازار سرمایه تا زمانیکه نرخ سود
ترجیحی ۲۵ درصد برای سپرده های کوتاه مدت وجود دارد و تا زمانی که بانک ها برای جذب
سپرده های بیشتر به دنبال مذاکره بر سر نرخ سود ترجیحی با سپرده گذار هستند نمی توان
به برون رفت سیستم بانکی از بن بست کنونی امیدوار بود.
میرزایی  افزود:
با ابلاغ این بخشنامه باید بازار سهام با شوک بالایی برای صعود نماگرهای خود مواجه
می شد اما به دلیل بی اعتمادی گسترده در بازار سهام از بابت میزان موفقیت این بخشنامه
تغیر چندانی را شاهد نبودیم.
به گفته وی مادامی که بانک مرکزی به شکل جزیره ای مجزا
از شبکه پولی و مالی کشور باشد و اقتصاد با منابع محدود منابع در گردش مواجه شود گریزی
از گرایش صاحبان کسب و کار به سمت منابع محدود پولی و به تبع آن افزایش نرخ سود سپرده
بانکی وجود ندارد .
این کارشناس بازار سرمایه ورود منابع مالی و پولی ارزان
خارجی به کشور و گشایش های بانکی در مکانیزم آزاد عرضه و تقاضا را اصلی ترین راهکار
برای بهبود سیستم بانکی و ایجاد انضباط پولی و مالی در کشور عنوان کرد و افزود: قدر
مسلم بانک مرکزی منابع نا محدود برای عملی شدن سیاست های پولی خود نداشته و از اینرو
برای تعدیل نرخ سود بانکی باید قبل از هر چیز توجیه و صرفه سپرده گذاری در بانک ها
از بین برود.
وی در برابر این پرسش فارس که آیا اوراق بدهی و نرخ بازدهی
موثر این ابزار می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد؛ پاسخ داد: منطق
تاثیر اوراق بدهی بر بازار سرمایه از اساس اشتباه بوده و و ایجاد بازار ثانویه این
اوراق در بازار سرمایه می تواند به افزایش شفافیت و تعدیل نرخ بازدهی لجام گسیخته آنها
بیانجامد.
به باور میرزایی کیفیت سرمایه گذاری در بازار بدهی و بازار
سهام متفاوت بوده و آنچه بازار بدهی را تحت تاثیر قرار می دهد نرخ بازده موثر اوراق
بدهی در بازار های غیر بورسی یا بورسی است.
وی با بیان اینکه معاملات بر روی اوراق “سخاب”
در سیستم بانکی یادآور فیلم‌های هالیوودی در بازار سهام وال استریت است، گفت: نرخ بازده
موثر این اوراق در حالی که به کسر از سوی پیمانکاران خریداری می‌شود اما در ماه‌های
اخیر از ۵۰ درصد هم عبور کرده و این در حالی است که هیچ نظارت و یا بازار متشکلی برای
رصد این معاملات در بازار مالی کشور وجود ندارد.