میلگرد صادراتی ترکیه ارزان تر شد

پایگاه
خبری آرتین پولاد -تقاضای
میلگر در ترکیه به طور کلی پایین آمده و فعالان بازار در انتظار روندی منفی برای قیمت
ها هستند. علت اصلی نیز افت بازار قراضه وارداتی است.  آخرین قیمت میلگرد صادراتی ترکیه ۵ دلار افت
داشته ۵۴۵ تا ۵۵۵ دلار هر تن فوب شده است.
به گزارش آرتین پولاد، با این که قیمت قراضه نزولی
بوده و میلگرد صادراتی را با کاهش قیمت روبرو کرده کارخانه ها مراقبند تخفیف زیادی
ندهند چون با توجه به مسئله کمبود الکترود هزینه تولید آن ها بالاست. در این بین
خریدارها و تجار معتقدند قیمت میلگرد به زودی حداقل به ۵۳۰ تا ۵۳۵  دلار هر تن فوب خواهد رسید.
منبع: metal expert