نرخ رشد تولید در آسیا –اقیانوسیه بیش از متوسط جهانی بود

اهمیت فولاد به عنوان یک صنعت زیر بنایی باعث شده است تا سرمایه‌گذاری در این بازار افزایش یابد. طبق گزارش‌های ارایه شده توسط اتحادیه بین المللی فولاد و سایت تجارت بین المللی فولاد، در سال ۲۰۱۵ میلادی کشورهای عضو آسیا و اقیانوسیه ۱.۱۲ میلیارد تن فولاد تولید کردند که ۶۹ درصد از کل فولاد تولیدی در دنیا بود. در این سال حجم فولاد تولید شده در دنیا برابر با ۱.۶ میلیارد تن گزارش شده بود. کشورهای عضو  اتحادیه اروپا با تولید ۶۶ میلیون تن و تخصیص سهم ۱۰ درصدی از کل فولاد تولیدی به عنوان دومین منطقه بزرگ تولید کننده فولاد معرفی شدند و سپس امریکای شمالی با سهم ۷ درصدی، کشورهای مشترک المنافع با سهم ۶ درصدی قرار داشتند.
نکته مهمی که در این گزارش وجود دارد این است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میلادی، سهم فولاد تولید شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا،مشترک المنافع، امریکای شمالی، امریکای جنوبی و افریقا نسبت به کل فولاد تولیدی در دنیا کاهش یافت در حالیکه سهم خاورمیانه و کشورهای آسیا و اقیانوسیه در این بازار رشد کرد.
در این بازه ده ساله تولید فولاد در کشورهای امریکای شمالی ۸.۶ درصد کاهش یافت در حالیکه تولید در کشورهای اروپایی کاهش ۵.۷ درصدی را تجربه کرد. بیشترین افت تولید در سال‌های بحران مالی دنیا یعنی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی اتفاق افتاد اگرچه موج دوم تنزل تولید هم در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ اتفاق افتاد. تنها کشورهایی که رشد تولید را تجربه کردند کشورهای خاورمیانه و کشورهای واقع در قاره آسیا از قبیل چین و هند بودند.
سایت تجارت بین المللی فولاد نوشت: در سال ۲۰۰۶ میلادی تولید فولاد در دنیا با نرخ ۸.۹ درصد رشد کرد ولی نرخ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا و کشورهای آسیا و اقیانوسیه بیشتر از متوسط نرخ رشد جهانی بوده است. در این سال نرخ رشد تولید کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا برابر با ۱۳ درصد و نرخ رشد اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه برابر با ۱۲.۵ درصد بود. در سال بعد از ان یعنی سال ۲۰۰۷ میلادی تولید فولاد در دنیا با نرخ ۷.۸ درصد رشد کرد و در این سال، همان دو منطقه توانستند  با نرخی بیش از متوسط جهانی رشد کنند. در سال ۲۰۰۸ میلادی و در سالی که بحران در اقتصاد دنیا ایجاد شد، تولید فولاد در دنیا نه تنها رشد نکرد بلکه با نرخ ۰.۳ درصد تنزل یافت و در سال ۲۰۰۹ میلادی این نرخ کاهش به مرز ۷.۸ درصد رسید. اما در سال ۲۰۱۰ دوباره تولید فولاد دنیا با نرخ ۱۵.۷ درصد افزایش یافت. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ میلادی تولید فولاد در جهان روند افزایشی داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ دوباره وقفه‌ای در رشد ایجاد شد. در این سال تولید فولاد ۲.۸ درصد کمتر از سال قبل شد و این کاهش در تمامی مناطق دنیا مشاهده شد.
با اصلاح اقتصاد دنیا از سال ۲۰۱۶ به بعد، توان تولید فولاد افزایش یافت و بیشترین دلیل آن را می‌توان در افزایش حجم تولید دو کشور چین و کره جنوبی مشاهده کرد. البته هند هم برای افزایش تولید فولاد سرمایه‌گذاری زیادی انجام داد و توانست به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دنیا تبدیل شود. انتظار می‌رود با افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا، توان تولید فولاد و تقاضای این فلز هم افزایش یابد.
 
 
نرخ رشد سالانه تولید فولاد(درصد)
 

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

منطقه

-۲.۸

۱.۲

۵.۸

۱.۴

۷.۳

۱۵.۷

جهان

-۱.۸

۱.۸

-۱.۳

-۵.۲

۲.۸

۲۴

اتحادیه اروپا

-۵.۷

-۰.۷

-۳.۲

۲.۱

۱۶.۱

۱۵.۹

اروپا(خارج از اتحادیه)

-۴.۳

-۲.۱

-۲.۱

-۱.۷

۴.۱

۱۰.۸

مشترک المنافع

-۸.۶

۱.۸

-۲.۱

۲.۵

۶.۴

۳۳.۲

امریکای شمالی

۰.۶-

۱۱.۲

۸

۷.۵

۱۶.۲

۱۲.۶

خاورمیانه

۲.۲-

۱.۴

۹.۴

۳

۸.۲

۱۳.۳

آسیا و اقیانوسیه