نزدیکی تعطیلات در چین و رکود بازار سنگ آهن

پایگاه
خبری آرتین پولاد – آخرین شاخص قیمت موسسه پلاتس برای
سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد ۹۰ سنت افت داشته به ۶۲.۲۵ دلار هر تن خشک سی اف آر رسیده
است. قیمت قرارداد سواپ اکتبر در بورس سنگاپور نیز ۱۵ سنت افت داشته ۶۳.۳۵ دلار هر
تن خشک سی اف آر شده است.
به گزارش آرتین پولاد،  فعالیت بازار به دلیل نزدیکی
به تعطیلات هفته اول اکتبر به شدت کم شده کارخانه ها پیش از این خرید مورد نیاز
خود را انجام داده اند. بازار ضعیف است و افت قیمت ادامه دارد.
منبع: platts