نزول ۲پله‌ای ایران در میان تولیدکنندگان فولاد باوجود افزایش تولید

پایگاه
خبری آرتین پولاد – آمارهای انجمن جهانی فولاد نشان داد تولید آرتین پولاد در جولای ۱۶.۵ درصد
افزایش یافته و به ۱.۵۷۵ میلیون تن رسیده، اما با دو پله نزول در مقایسه با ماه قبل
از آن در جایگاه چهاردهم تولیدکنندگان فولاد جهان است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، انجمن جهانی فولاد اعلام
کرد، تولید آرتین پولاد در ۷ ماه نخست امسال (سال ۲۰۱۷) به ۱۱.۵۲۲ میلیون تن رسیده
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۱ درصد رشد داشته است.
فولاد تولیدی ایران نیز در ۷ ماه نخست سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۰.۱۰۱ میلیون تن بوده
است.
بر اساس این گزارش، ایران در ماه جولای ۱.۵۷۵ میلیون تن فولاد تولید کرده است
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۵ درصد رشد داشته است. تولید آرتین پولاد در جولای
۲۰۱۶ برابر با۱.۳۵۱ میلیون تن بوده است.
بر اساس این گزارش، ایران در میان ۶۷ کشور تولیدکننده فولاد که ۹۹ درصد فولاد
جهان را تولید می‌کنند، در ماه جولای با دو پله نزول نسبت به ماه قبل در جایگاه چهاردهم
قرار گرفته و در ۷ ماه نخست امسال چهاردهمین کشور بزرگ تولیدکننده فولاد در جهان بوده
است.