نوردکاران جلسه فوق العاده برگزار می کنند

به گزارش آرتین پولاد: دستور کار این جلسه، هم اندیشی در خصوص بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر جلوگیری از صادرات و اقدامات تعزیراتی نسبت به عدم رعایت کف عرضه واحدها و مغایرت آن با تصمیمات و توافقات پیشین اعلام شده است.

بنابر اخبار قبلی منتشر شده و به نقل از نایب رئیس انجمن فولاد، در جلسه اخیر این انجمن با دکتر مدرس خیابانی قائم مقام بازرگانی وزارت صمت و همچنین دکتر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی این وزارتخانه، توافق شده بود که کف عرضه برای شرکت هایی که شمش مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه نکرده اند، صفر در نظر گرفته شود و این واحدها مانعی برای تداوم صادرات نداشته باشند اما از قرار معلوم، دکتر سرقینی در بخشنامه ای این توافق را نادیده گرفته است.