واردکننده های ترکیه به دنبال خرید قراضه

پایگاه خبری فولاد
ایران –  بازار واردات
قراضه ترکیه در سکوت است و روزهای اخیر معامله جدیدی نهایی نشده است. تقاضا در
بازار هست ولی تعداد پیشنهادات قیمت کم شده است.
به گزارش آرتین پولاد، اغلب عرضه کننده ها برای حمل اکتبرمحموله زیادی موجودی ندارند. قراضه سنگین
دریای بالتیک در ۳۶۵ دلار هر تن سی اف آر موجود است و محموله مخلوطی از اروپا نیز
۳۶۲ دلارهر تن سی اف آر شنیده شده است.
میلگرد در ترکیه رو به بالاست از این رو خرید بیشتر قراضه
دور از انتظار نیست.
قابل ذکر است هفته گذشته قراضه سنگین خلوص ۲۰-۸۰ امریکا
۳۵۳  دلار هر تن سی اف آر و قراضه ۲۵-۷۵
اروپا ۳۴۷ دلارهرتن سی اف آر بود.
منبع: metal expert