ورق گرم در شمال اروپا رو به بالا

پایگاه خبری فولاد
ایران – دو هفته
اخیر قیمت ورق گرم در بازار آلمان تغییری نداشته ولی فعالان بازار منتظر رشد قیمت
ها هستند.
به گزارش فولاد
ایران، قیمت های ورق گرم وارداتی از سایر کشورهای
اروپایی به آلمان در ماه آگوست تا ۲۵ یورو هر تن رشد داشته است که به دلیل رونق
بازارهای جهانی و داخلی بوده است. از این رو برآورد شده قیمت ورق گرم در بازار
داخلی شمال اروپا نیز ۲۰ یورو بالا برود . قیمت فعلی ورق گرم در آلمان ۵۵۵ تا ۵۶۵
یورو هر تن درب کارخانه است. قیمت وارداتی از ترکیه ۵۱۰ تا ۵۱۵ یورو و سایر
کشورهای اروپایی ۵۳۵ تا ۵۵۵ یورو هر تن سی اف آر می باشد.
منبع: metal expert