یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کنونی محکوم به شکست است

پایگاه
خبری آرتین پولاد – سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به ۲ موضوع باقی ماندن تحریم‌ها و مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارزی،
تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی اقتصاد را اشتباه دانست.
حسین صمصامی در گفت‌و‌گوبا خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس
اظهار داشت: تک نرخی کردن ارز مساوی با افزایش نرخ ارز است، یعنی اعمال نرخی که در
بازار تعیین می شود و این در شرایطی است که با کمبود درآمد‌های ارزی دوباره نرخ ارز
در بازار افزایش پیدا می‌کند،بنابراین مانند دولت دوازدهم برای ثابت نگه داشتن قیمت
ارز یا باید درآمدهای ارزی کشور را به بازار ارز تزریق کنیم و یا دوباره ارز را چند
نرخی کنیم.
وی افزود: در شرایط فعلی با تک نرخی کردن ارز اقتصاد را آماده می‌کنیم تا با
وارد شدن هر شوک، منابع ارزی را به بازار ارز تزریق کند، منابعی که از قضا صرف دلالی
و سفته بازی می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره شکست طرح تک نرخی کردن ارز افزود:
در صورت اجرای طرح یکسان‌سازی پس از گذشت مدتی و با وارد شدن شوک به بازار شاهد اتفاقاتی
که در سال ۹۰ افتاد خواهیم بود.
صمصامی با اشاره به این نکته که در صورت نبود بازار، تک نرخی کردن ارز مفهومی
ندارد گفت: تک نرخی کردن ارز هنگامی عملیاتی می‌شود که بازار وجود داشته باشد و درآمد
های ارزی کافی برای حمایت از نرخ تعیین شده داشته باشیمف اما در حال حاضر که درآمدهای
نفتی به راحتی وارد کشور نمی‌شود و در واقع مبادلات ارزی ما با سایر کشورها با مشکل
مواجه است، قطعا تک نرخی کردن ارز بعد از مدتی با شکست روبه رو خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که مبنای تعیین نزخ ارز چیست،گفت: اگر منظور از تک نرخی
کردن ارز تطابق با نرخ بازار است، در وضعیت کنونی بازارآزاد ارز با سفته بازی و دلالی
اداره می‌شود که این بازار نمی‌تواند تعیین کننده نرخ واقعی و مناسب ارز در اقتصاد
کشور باشد.
صمصامی ادامه داد: هنگامی که ما نرخ بازار ارز را مبنا قرار می‌دهیم باید  درآمد و ذخایر ارزی زیادی داشته ابشیم تا اگر با
کمبود درآمدهای ارزی مواجه شدیم و اتفاقات سال ۹۰ تکرار شد با وارد شدن شوک به اقتصاد
به ناچار بخش عظیمی را به بازار ارز اختصاص دهیم تا بتوانیم از نرخ تعیین شده حمایت
کنیم یا دوباره به شرایط حال برگردیم و ارز را دونرخی کنیم.
صمصامی درپاسخ به علت تصمیم افزایش نرخ ارز مسافرتی گفت: فرض بانک مرکزی براین
است نرخی را که بازار تعیین می‌کند نرخ تعادلی است و بانک مرکزی به سمت نرخ تعادلی
که بازار تعیین می‌کند در حرکت است.
وی افزود: بانک مرکزی مبنای نزخ ارز را از بازار گرفته و فرض را بر صحت نرخ
تعیین شدن در بازار ارز می‌داند، غافل از این که این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود
و تحت تاثیر دلالی و سفته بازی قرار دارد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت قبل با اشاره به شکست طرح تک نرخی کردن ارز در سال
های ۷۱ و ۸۰ به علت کمبود درآمد‌های ارزی بیان کرد: بانک مرکزی اگر در راستای یکسان
سازی نرخ ارزبه دنبال افزایش نرخ مسافرتی به عنوان مقدمه ای برای افزایش نزخ ارز در
بخش های تولیدی و کالاهای واسطه ای است،کار درستی انجام نمی‌دهد،‌ اما اگر به دنبال
افزایش نرخ ارز مسافرتی بدون توجه به یکسان سازی نرخ ارز است تصمیم بسیار خوبی است.