یک دهه از بحران مالی می گذرد ولی مصرف کننده ها هنوز نگرانند

پایگاه خبری فولاد
ایران –  یک دهه از بحران جهانی ۲۰۰۸ می گذرد و
این دوره پس از بحران هنوز دارد به ما درس های جدید در مدیریت پول یاد می دهد. ولی
یا نمی توانیم گوش دهیم و یا نمی خواهیم یاد بگیریم!!
به گزارش آرتین پولاد، از دوران تاریک سال های
۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ زمان زیادی گذشته است  ولی هنوز یاد آن با ماست. کمتر کسی فکر می کرد
که ۹ آگوست ۲۰۰۷ می تواند وضعیت جهان را تغییر دهد. آن روز بانک بی ان پی
پاریباس  فرانسه سه اوراق قراضه مختص
بازارهای نسبتا مهم امریکا را معلق نمود و علت را نگرانی از نقدینگی اعلام کرد.
این تصمیم آن روز این بانک حال به عنوان زمان شروعی برای بدترین بحران مالی جهان
در ذهن بسیاری نقش بسته است. پس از چند هفته مصرف کننده ها در انگلیس به دنبال
خارج کردن پولشان از بانک انگلیسی نورسرن راک افتادند.
بعد از یک سال آمار از وخامت اوضاع خبر دادند. اعتماد به بازار
در فضای کسب و کار نابود شد و مصرف کننده ها نگران بودند. دولت ها و بانک های مرکزی
شروع کردند به تزریق نقدینگی به موسسات مالی و اقتصادهای محلی تا مانع از انتشار
این تاثیرات مخرب حاصل از بحران مالی در کل اقتصادشان شوند . روند رشد دستمزدها
متوقف شد، بازار مسکن دچار رکود شد و بانک مرکزی انگلیس از افت نرخ بهره به پایین
ترین سطح ممکن خبر داد.
تا این که در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ آمار از پیش بینی بهبود
رشد اقتصادی انگلیس خبر دادند. سال ۲۰۱۶ بازار مسکن که شاخص خوبی برای وضعیت اقتصادی
است در بریتانیا رونق گرفت به طوری که مردم از رشد قیمت خانه هایشان بیشتر در می
آوردند تا از کار روزانه شان. وقایع سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اقتصاد دنیا را تغییر داد
. در کنار آن بازارها  و نحوه زندگی مردم
نیز تغییر کرد.
در انتخابات سال های اخیر همه به دنبال حفظ یک ثبات اقتصادی
بودند. اکنون یک دهه از زمانی که بانک مرکزی انگلیس نرخ بحره بانکی را پایین آورد می
گذرد و مردم نگرانند افزایش نرخ بحره در کمین بازار است.
آگوست ۲۰۱۶ بانک مرکزی انگلیس نرخ بحره را درست زمانی که در
شوک نتیجه رفراندوم خروج از یورو بودند پایین آورده به ۰.۲۵ درصد رساند که پایین
ترین رکورد ثبت شده بود.
حال می بینیم که با گذشت یک دهه از بحران مالی تورم تا ۲۶
درصد رشد داشته است. با افزایش قیمت ها حال شاید بسیاری از مردم انگلیس از سال
۲۰۰۷ احساس بدتری دارند . حال بیش از ۲۵ درصد مردم نگرانند که یک رکود اقتصادی
بدتر گریبانشان را بگیرد و البته حق دارند این طور نگران باشند.
حال در انگلیس میزان بدهی های بدون پشتوانه به ۲۰۰ میلیارد
پوند رسیده که از سال ۲۰۰۸ تاکنون بی سابقه بوده است.
منبع: Independent