پنج کارخانۀ ذوب آهن در کشور ساخته می‌شوند

تا کمتر از شش ماه دیگر پنج کارخانه ذوب آهن با سرمایه گذاری بیش از سی میلیون دلار در کشور افغانستان و در ولایت های کابل، بلخ و ننگرهار آغاز به کار خواهند کرد. 
اتحادیه صاحبان صنایع ذوب آهن می گوید که با آغاز کار این کارخانه ها، صنایع ذوب آهن کشور ۳۰ درصد نیازمندی های کشور را در این بخش فراهم  آهن در میان ۳۰ بخش صنایع کشور، از بخش های پیشتاز آنها است که تا کنون نزدیک به ۱۰۰ میلیون دالر در آن سرمایه گذاری شده است و هم اکنون ۲۲ کارخانه ذوب آهن در کشور وجود دارد. 
پنج کارخانه دیگر در ولایت های کابل، بلخ و ننگرهار، در حالی برای آغاز کار در این بخش آماده می شوند که به علت کمبود مواد خام و مشکل برق کارخانه های موجود از کمتر از پنجاه درصد ظرفیت تولیدی شان استفاده می کنند. 
پرویز خواجه زاده رئیس اتحادیه صاحبان صنایع ذوب آهن گفت: «ما کارخانه هایی داریم که از ظرفیت بیست درصد، سی درصد و نهایتا از ظرفیت پنجاه درصد شان استفاده می کنند. اگر مشکلات برق و مشکلات مواد خام حل شوند ما می توانیم که یک بخش وسیعی از بازار افغانستان را پوشش بدهیم.»
طرح فروش فلزات داغمه را که وزارت مالیه روی دست گرفته است با استقبال صاحبان صنایع ذوب آهن روبرو شده است. وزارت مالیه ۳۷ هزار تن فلزات داغمه را تا کنون شناسایی کرده است و روند فروش این فلزات از کابل آغاز شده است. 
محمد ابراهیم شمس رئیس تصدی های وزارت مالیه  گفت: «ما تا کنون چهل میلیون افغانی از رهگذر فروشات این فلزات گردآوری کردیم و اینکار رضایت صاحبان صنایع را نیز به همراه شده است. اما هنوز هم مشکلاتی وجود دارند و ما باید تمامی فلزات داغمه را در سطح کشور گردآوری کنیم و در دسترس صنایع قرار بدهیم.»
اما فروش فلزات داغمه راه حل دایمی به مشکل کمبود مواد خام صنایع ذوب آهن که به شدت در حال توسعه است نیست. صاحبان کارخانه های ذوب آهن می گویند که حکومت از همین اکنون باید به فکر استخراج معادن آهن باشد و راه و چاره یی صنایع ذوب آهن کشور در درازمدت بیابد.