پنل های خورشیدی ساختمانی بهترین منبع تولید برق منازل

پایگاه خبری فولاد
ایران –گزارشات اخیر موسسه منابع جهانی حاکی از این است که سمی کانداکتورهای قابل نصب
بر بام ساختمانها که انرژی خورشید را به برق تبدیل می کنند، به گزارش آرتین پولاد، بهترین گزینه در میان انرژی های تجدیدپذیر جهت تامین برق شهری در مناطق
اقتصادی نوظهور است. بر اساس این گزارش، انرژی خورشیدی پنل های سقفی در حال حاضر
رایج ترین نوع انرژی تجدیدپذیر توزیع شده در کشورهای در حال توسعه است هرچند سیستم
های تولید سنتی برق نیز درحال به روز شدن جهت رفع تقاضای برق مصرفی شهرها هستند.
گفته می شود مسئله مهم در مورد این پنلها، نوع ساختار آنها
و سطح توانایی ساکنان مناطق محروم در پرداخت و تهیه انواع مختلف این پنل هاست،
هرچند طبق آمار میزان استفاده خانوارها از این نوع پنل های خورشیدی تنها در مدت یک
سال دو برابر شده است. با توجه با افزایش قیمت برق و کاهش قیمت پنل های خورشیدی،
می توان افزایش چشمگیری در کاربرد این پنل ها در ساختمانهای مسکونی و تجاری شاهد
بود. در کشورهای هند و چین متوسط هزینه برق تولیدی از پنل های خورشیدی برابر با
هزینه گاز طبیعی است و به دلیل به صرفه بودن این نوع انرژی بازار رقابتی خوبی در
این مناطق دارد.  
آنتون کاسترایت محقق پروژه انرژی سبز در منطقه آفریقا می
گوید فقدان تامین مالی توسط دولت مانع مهمی در توسعه تکنولوژی پنل های خورشیدی در
سطح شهرهاست چراکه قدرت مالی افراد به آنها اجازه خریداری این نوع پنل ها را نمی
دهد. وی می گوید می بایست به دنبال راههای برای تامین مالی و تعمیم تکنولوژی به
این گونه مناطق بود.
منبع: Energy Matters