پول تاثیری در شادی انسان‌ها ندارد

پایگاه
خبری آرتین پولاد – یک مطالعه جدید نشان می‌دهد افرادی که برای زمان نسبت به پول
اهمیت بیشتری قائل‌اند نسبت به افرادی که بیشتر به جمع کردن ثروت بها می‌دهند افراد
خوشحال‌تری‌اند.
یافته‌های این پژوهش بیان‌کننده این موضوع است که خیلی فرقی نمی‌کند
که فرد از کدام از این دو منبع (پول و زمان) بیشتر در اختیار دارد، در عوض آن‌چه مهم
است ذهنیت او نسبت به این دو موضوع است، از این رو فردی که به زمان بیش از پول اهمیت
می‌دهد زندگی و روحیه خوش‌تری نسبت به فردی دارد که جیبش پرپول است و به آن بهای زیادی
می‌دهد.
پژوهش‌گران دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کالیفرنیا (UCLA) از
۴۴۰۰ نفر یک سوال ساده پرسیدند: «از کدام بیشتر در اختیار دارید: پول یا زمان؟» پس
از آن از افراد حاضر در این مطالعه پرسش‌هایی پرسیده شد که هدف آن‌ها سنجش میزان خوشحالی
و خوشبختی افراد بود.
پس از پایان پژوهش، نتایج نشان می‌داد که بیشتر افراد، یعنی حدود
۶۴ درصد، خواهان پول بودند، در صورتی که افرادی که بیشتر زمان و وقت را جست‌وجو می‌کردند
آدم‌های خوش‌حال‌تری بودند.